ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

TEG

Tydzień Edukacji Globalnej

Odpowiedzmy na wyzwania tego świata

Kolejny raz nasza szkoła realizuje zadania dotyczące edukacji globalnej i przyłącza się do światowych obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej

Tegoroczne działania dotyczą Celów Zrównoważonego Rozwoju a tematem TEG jest hasło Odpowiedzmy na wyzwania tego świata.

W dzisiejszej audycji przekazanej uczniom przez szkolny radiowęzeł uczniowie dowiedzieli się, czym jest edukacja globalna, która prowadzi do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Jak dowiedzieli się uczniowie aktualnymi wyzwaniami globalnymi stojącymi przed państwami i społeczeństwami jest:
Zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
Poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju
Budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.
Wartości, którymi należy się kierować realizując treści z edukacji globalnej to godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność.
Poprzez realizowane działania edukacji globalnej formowane są postawy: odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania, gotowości do ustawicznego uczenia się.
Audycję przygotowała Urszula Romanowska a w roli prelegentek wystąpiły:
Wiktoria Wietrzyńska, Angelika Strzykała z klasy 7a
Nasze tegoroczne działania skupione są wokół następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Celu 4 – dotyczącego dobrej jakości edukacji
Celu 10 – poruszającego kwestię nierówności
Celu 15 – dotyczy życia na lądzie

Realizując tegoroczne cele w naszej szkole zostaną podjęte następujące działania:
W bibliotece szkolnej zostały wywieszone Cele Zrównoważonego Rozwoju uczniowie klas 4-8 wybierają 3 cele i opisują je w formie informacji czego dotyczą i jakie działania nasze zawierają:

Klasy 4-8 maja także jedno działanie do wyboru:

  1. Przygotowanie gazetki w klasie „Przyszłość świata zależy od nas”
  2. Zrealizowanie lekcji wychowawczej dotyczącej Celu 4, Celu 10, Celu 15
  3. Wyk onanie plakatu na temat: Dzieci ratują świat
  4. Napisanie listu do Ziemi zawierającego nasze działania podejmowane na rzecz ochrony Ziemi i jej mieszkańców
  5. Zrobienie komiksu „Świat w roku 2030”

Klasy 1-3

1.Zajęcia z projekcją filmów: „ Skoczkowie” (Cel 4) lub „Było sobie drzewo” (Cel 15)

-  zadania przygotowane przez nauczycieli według przygotowanego scenariusza

2. Teatr w walizce Bajka: „Trzeba by”

Biblioteka szkolna
Zamieszczone na drzewach CZR – do zadania dla uczniów klas 4-8
Wykonana została gazetka informująca o Tygodniu Edukacji Globalnej.
Z podjęte działania serdeczne podziękowania p. Pawłowi Morawskiemu

Świetlica
Prezentacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w postaci komiksu „Smerfy ratują Świat”
Wysyłanie życzeń w kosmos, jakiej Ziemi pragniemy i chcemy dla siebie i wszystkich mieszkańców
Jak wygląda edukacja w krajach Globalnego Południa.

„Przygody Zogga”Działania podejmowane w Tygodniu Edukacji Globalnej są realizowane w ramach projektu: „Liderzy edukacji na rzecz  Celów Zrównoważonego Rozwoju” finansowanego prze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowanego przez ORE. Nasza szkoła jest placówką, która od lat tematykę Edukacji Globalnej promuje podczas TEG a także w ciągu roku szkolnego. Działania związane z Edukacją Globalną zapisane zostały w Planie Rozwoju Szkoły na najbliższe lata.

_dsc7851jpg [300x201]_dsc7860jpg [300x201]


20181116_143108_resized_1jpg [300x169]20181116_144647_resized_1jpg [300x169]20181119_141652_resizedjpg [300x533] 20181119_141612_resizedjpg [300x533]
20181119_131922_resizedjpg [300x533] 20181119_114540_resizedjpg [300x169]