ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Projekt uczniowski: „Covid19”

Projekt uczniowski: „Co nowego, zaskakującego stało się w moim życiu podczas pandemii Covid19?”

Projekt skierowany do społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 uczniów, wychowawców, nauczycieli  

 Cele główne:

 1. Uczenie autorefleksji i wyciągania wniosków z funkcjonowania w sytuacji zagrożenia
 2. Doskonalenie nowych umiejętności radzenie sobie ze stresem, informacjami medialnymi mówiącymi o zagrożeniu życia oraz lękiem o zdrowie swoje i bliskich
 3. Wgląd w zasoby własne (umiejętność słuchania zaleceń, respektowania wprowadzanych ograniczeń, wiedza na temat higieny życia, sięganie po TIK) w celu poradzenia sobie z poczuciem izolacji i osamotnienia
 4. Umiejętność budowania relacji z drugim człowiekiem, rodziną w nowych warunkach
 5. Uczenie się nowych umiejętności oraz odkrywanie nowych pasji, zainteresowań
 6. Postrzeganie życia jako wartości oraz uczenie siebie i innych współodpowiedzialności za życie innych w duchu solidarności i ochrony zdrowia i życia
 7. Wykorzystanie umiejętności radzenia sobie z nową sytuacją nabytych wcześniej podczas realizacji  programów profilaktyczno - wychowawczych

Cele szczegółowe:

 1. Doskonalenie technik plastycznych, uczenie się nowych. Wykorzystanie technik łączonych do lepszego wyrazu artystycznego
 2. Przypomnienie i doskonalenie różnych form pisemnych. Wprowadzanie innowacyjnych form pisemno – obrazkowych: scetch – noting, mind maping i innych (wykorzystujących tekst pisany oraz proste formy rysunkowe)
 3. Wykorzystanie TIK do powiadamiania o organizacji pracy, poszukiwania pomocy u nauczycieli oraz do do przesyłu informacji o wykonanej pracy.
 4. Wykorzystanie kreatywności i otwarcie się na nowe formy uczenia się
 5. Umiejętność pracy indywidualnej oraz grupowej

Wprowadzenie

W czasie pandemii koronawirusa wszyscy zarówno dorośli jak i dzieci mierzą się z nowymi warunkami życia codziennego, organizacją nauki, pracy, zabawy i innych aktywności. Wszystkie sprawy podlegają jednej ważnej dla wszystkich idei ochrony życia swojego oraz innych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Obecnie nie możemy spotkać się w szkole, bo szkoła przeniosła się do domu. Nie możemy wyjść razem do kina, pojechać na wycieczkę, bo w obecnych warunkach mogłoby się to skończyć zachorowaniem, dlatego zamysł pracy projektowej dotyczy tego jak każdy z nas radzi sobie w nowej rzeczywistości. Doświadczenia uczniów i nauczycieli mogą być cenne i inspirujące. Mogą nas wzajemnie ubogacić. Zebranie waszych prac projektowych i przedstawienie ich na forum całej społeczności szkolnej, kiedy już wszyscy wrócimy do szkoły będzie dla nas lekcją tego jak dobrze wszyscy zdaliśmy egzamin z życia.

Wszystkim życzę radosnego i czasu twórczego.

Koordynator: Pedagog Urszula Romanowska