ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Rekrutacja do klasy sportowej

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy sportowej na rok szkolny 2020/2021


  Wniosek

  Zgoda rodziców

  Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy sportowej

  Oświadczenie dot wielodzietności

  Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

  Zaświadczenie lekarskie

  Rekrutacja do oddziału sportowego

  Próby motoryczne

  Próby techniczne