ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Przyjaciele Zippiego

Od kilku lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia z programu promującego zdrowie, odporność psychiczną oraz dobre samopoczucie - „Przyjaciele Zippiego”, który adresowany jest do dzieci
w wieku 5 – 8 lat.           
Program od 2013r. wpisany jest na listę programów profilaktyki i promocji zdrowia, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE – MEN).             
Na program składają się 24 spotkania. Każde z nich trwa 45 minut.        
Podczas zajęć kształtowane i rozwijane są kompetencje psychospołeczne oraz emocjonalne małych dzieci. Doskonalą one również relacje z innymi, uczą się znajdowania rozwiązań i różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.
Treścią programu są opowiadania o grupie przyjaciół, a Zippi to patyczak - ulubieniec jednego
z chłopców. Poprzez słuchanie opowiadań o przygodach bohaterów programu, poprzez rozmowy, wykonywanie ćwiczeń, gry i zabawy, dzieci uczą się:

  • jak rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych,
  • jak wypowiadać się i uważnie słuchać,
  • jak prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń,
  • jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
  • jak mówić przepraszam i rozwiązywać konflikty,
  • jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią,
  • jak odnaleźć się w nowej sytuacji i radzić sobie z trudnościami.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe". Zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.         
Spotkania prowadzone są przez wychowawców klas, pedagoga oraz psychologa, na podstawie pakietu materiałów, zawierającego szczegółowe scenariusze zajęć, arkusze ćwiczeń, ilustracje do opowiadań, plakaty i materiały pomocnicze dla dzieci.

zippi1ajpg [300x168]