ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Psycholog w szkole

Podstawowym celem pracy psychologa szkolnego jest podejmowanie różnego rodzaju działań wspomagających prawidłowy rozwój psychiczny dzieci w porozumieniu z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami świadczącymi pomoc rodzinom. Dobro dziecka to priorytet każdej realizowanej inicjatywy.

Zadania psychologa szkolnego:

1)    Prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2)    Diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju ucznia, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

3)    Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4)    Wspiera wychowawców klas oraz zespół wychowawczy w działaniach profilaktyczno – wychowawczych

5)    Wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

6)    Współpracuje z pedagogiem szkolny oraz innymi instytucjami wspierającymi szkołę

Godziny pracy psychologa:

wtorek:        8.00 - 13.00

czwartek:   11.00 - 15.00

piątek:       10.20 - 12.20

 

DROGI UCZNIU! MOGĘ CI POMÓC, JEŻELI:
- czujesz się samotny,
- w Twoim otoczeniu zaistniały sytuacje, które Cię niepokoją,
- masz jakiś problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
- stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji.
- ktoś z Twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy,
- chcesz podzielić się swoimi sukcesami, wrażeniami,
- po prostu chcesz porozmawiać z kimś zaufanym…

 

SZANOWNY RODZICU! MOŻESZ OCZEKIWAĆ ODE MNIE:
- wsparcia w procesie wychowawczym,
- propozycji wspólnych działań w celu rozwiązania problemów dziecka,
- życzliwości, zrozumienia i dyskrecji.
Obowiązującą zasadą spotkań jest poufność i dyskrecja z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

 

Indywidualne konsultacje proszę wcześniej umawiać telefonicznie.
Kontakt:      tel: 61 424 45 03