ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Szkoła Młodych Sportowców

 pilkarz.gif [159x180]

W szkole od momentu otwarcia nowej sali sportowej ,czyli od grudnia 2013 r. funkcjonuje szkółka piłkarska dla klas pierwszych prowadzona przez jednego z nauczycieli wychowania fizycznego i jednocześnie trenera piłki nożnej mgr Dariusza Kuryło. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. W treningach uczestniczy około 15 chłopców z klas I. Młodzi piłkarze poznają podstawowe umiejętności techniczne w zakresie prowadzenia piłki, podań i przyjęć oraz uderzeń na bramkę. W czasie zajęć doskonalą również sprawność ogólną poprzez różnorodne gry i zabawy.  Uczą się respektowania przepisów gry i nabywają proste umiejętności taktyczne. Poznają zasady "fair play" oraz zasady funkcjonowania w grupie. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem w związku z czym dyrekcja szkoły w porozumieniu z  nauczycielami wychowania fizycznego zamierza kontynuować ten pilotażowy projekt przy następnych naborach do klas pierwszych. Ponadto od przyszłego roku szkolnego w szkole prawdopodobnie zostanie przeprowadzony nabór do klasy sportowej do klasy IV. Dlatego zapraszamy wszystkich rodziców, których dzieci mają sportowe zacięcie i chcą zostać piłkarzami aby zapoznali się z ofertą szkoły i podjęli decyzję o zapisaniu dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2.  

szkółka piłkarska