ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Szkoła partnerska

"Węgier i Polak to dwa wiekuiste dęby. Każdy z nich wystrzelił

pniem osobnym i odrębnym.

Ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi splatały się

i zrastały niewidocznie.

Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia".

                                                                                                                            Stanisław Worcel


Potwierdzeniem przytoczonych wyżej słów jest istniejąca już od lutego 2006 roku partnerska współpraca między naszą szkołą, a węgierską szkołą podstawową – Babits Mihaly Iskola z miejscowości Esztergom. Początkowym etapem tej współpracy było wymienienie się informacjami dotyczącymi poszczególnych szkół. W październiku 2006 roku uczniowie i nauczyciele SP2 odwiedzili węgierską szkołę. Inicjatorem zaproszenia był dyrektor szkoły – pan Kotz István. W realizację zaplanowanego programu wizyty aktywnie włączyły się nauczycielki języka angielskiego, pracujące w węgierskiej szkole, panie Mondak Izabella i Eifertné Majthényi Judit. Z naszej szkoły, w wizycie w Esztergom udział wzięli: dyrektor szkoły – Jarosław Piotrowski, zastępca dyrektora – Hanna Bielawska, nauczyciel języka angielskiego –  Laura Leszczyńska oraz 12 uczniów klas piątych i szóstych. Program wizyty był bardzo bogaty. Uczniowie zapoznali się ze szkołą partnerską, uczestniczyli w przeprowadzanych tam zajęciach językowych i muzycznych, byli w Aqua Parku, zwiedzali miasto i zachwycali się jego niezwykłą historią i architekturą. Spędzając czas z węgierskimi rówieśnikami i ich rodzinami nasi uczniowie poznali węgierskie tradycje i zwyczaje. Niezwykle  interesującym  punktem  programu było  zwiedzanie  Budapesztu, podczas którego uczestnicy wycieczki mogli podziwiać starą oraz nową cześć węgierskiej stolicy.

 

W okresie od 22 do 26 października 2007 węgierscy nauczyciele i uczniowie odwiedzili SP2. Nasza partnerska szkoła reprezentowana była przez dyrektora szkoły – Kotz Istvána, nauczycielkę języka angielskiego – Eifertné  Majthényi Judit oraz  9 dziewczyn  i 5 chłopców w wieku od 12 do 13 lat. Podczas wizyty węgierscy uczniowie i nauczyciele poznawali kulturę, obyczaje oraz tradycje mieszkańców Gniezna i okolic. Zapoznawali się też z historią, architekturą i zabytkami terenów wielkopolski. Niezwykle ważnym celem tej wizyty była również integracja przedstawicieli dwóch partnerskich szkół. W czasie drugiego dnia wizyty węgierscy goście odwiedzili naszą szkołę. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie przygotowanym przez nauczycieli języka angielskiego i muzyki – Laurę Leszczyńską, Marlenę Napierałę oraz Marlenę Bogucką, programie językowo – artystycznym. Śpiewano piosenki, prezentowano zainteresowania i hobby uczniów, grano w różnorodne gry językowe oraz uczono się tańczyć polskich tańców ludowych. Węgierscy goście zostali oprowadzeni po całym budynku szkoły, w którym wszędzie widoczne były wykonane przez polskich uczniów dekoracje nawiązujące do wizyty. Zaprezentowano również efekty realizowanego podczas lekcji języka angielskiego projektu dotyczącego państwa węgierskiego oraz miejscowości Esztergom. W godzinach popołudniowych węgierscy uczniowie poznawali kulturę, zwyczaje i tradycje polskich rodzin. Efektem tej wizyty było poszerzenie współpracy między uczniami i nauczycielami naszych szkół oraz nawiązanie nowych przyjaźni.

Podczas kolejnych dwóch lat współpracy uczniowie wymieniali się własnoręcznie przygotowanymi kartkami świątecznymi, upominkami i listami. Nauczyciele natomiast utrzymywali kontakt wykorzystując techniki komputerowe.

W maju 2009 roku odbyła się kolejna wycieczka do Esztergom. Nasza szkoła reprezentowana była przez pana dyrektora - Jarosława Piotrowskiego, panią dyrektor - Ewę Kasperek , nauczycielkę języka angielskiego - panią Laurę Leszczyńską oraz 10 uczniów (3 dziewczyny i 7 chłopców). Drugi dzień wizyty nasza delegacja szkolna spędziła w zaprzyjaźnionej placówce. Niezmiernie ciekawy program przygotowali pracujący w partnerskiej szkole nauczyciele języka angielskiego - pani Gál Krisztina i pan Suchajda Szilard. Podczas tego dnia polscy i węgierscy uczniowie wspólnie uczestniczyli w zajęciach językowych, grach integracyjno - ruchowych, uczyli się węgierskiego tańca ludowego - czardasza, poznawali historię,  kulturę, obyczaje i zwyczaje państwa węgierskiego. Miłą niespodzianką było zaśpiewanie przez naszych  uczniów węgierskiej piosenki ludowej "Tavaszi szél vizet áraszt" oraz piosenki  "Gyöngyhajú lány" (Dziewczyna o perłowych włosach) - słynnego węgierskiego zespołu Omega. Kolejnym etapem integracji polsko - węgierskiej było spędzenie godzin popołudniowych w domach zaprzyjaźnionych rodzin. Podczas tej wycieczki nasi uczniowie zwiedzali słynną Bazylikę  w Esztergom, Zamek, Węgierskie Muzeum Ochrony Środowiska i Administracji Zasobami Wodnymi, zachwycali się architekturą miasta podczas kolejowej wycieczki oraz  doskonale bawili się podczas wspólnej kąpieli w parku wodnym - Aquasziget. 7 maja 2009 roku był dniem wycieczki do Budapesztu. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zwiedzali Wzgórze Zamkowe, Rybacki Bastion, Kościół Matthias, budynek Parlamentu, Świętą Koronę i centrum węgierskiej stolicy.

W maju 2010 roku odbyła się kolejna rewizyta gości węgierskich w Gnieźnie. Tym razem Babits Mihaly Iskola reprezentowana była przez nauczyciela języka angielskiego - pana Suchajdę Szilarda, nauczycielkę języka węgierskiego - panią  Tormę  Lászlóné oraz 6 uczniów klasy ósmej ( 2 chłopców i 4 dziewczyny). Drugi dzień pobytu w Gnieźnie węgierscy goście spędzili w naszej szkole. Wizyta nauczycieli i uczniów węgierskich stanowiła główny punkt programu odbywającego się w SP2 Dnia Węgierskiego. Organizacją wspólnych zajęć, mających na celu integrację uczniów polskich i węgierskich, zajęły się nauczycielki języka angielskiego, pani Laura Leszczyńska, pani Marlena Napierała i pani Hanna Moszczyńska. Podczas tego dnia węgierscy goście zwiedzali naszą szkołę, podziwiali uczniowskie prace projektowe prezentujące państwo węgierskie, uczestniczyli we wspólnych zajęciach integracyjnych, uczyli się części ciała w języku polskim, słuchali piosenek śpiewanych przez naszych uczniów, oglądali prezentację multimedialną, obserwowali również lekcję matematyki, podczas której wykorzystywano tablicę interaktywną. Później węgierscy uczniowie odwiedzili rodziny polskich uczniów. Dalsza integracja  przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół nastąpiła podczas wspólnej zabawy w dyskotece Best. Następnego dnia węgierscy goście zwiedzali zabytki  Torunia. Obejrzeli ciekawy pokaz w Planetarium,  podziwiali architekturę miasta oraz uczyli się techniki wypiekania pierników.

 

 

szkółka piłkarska